Woord van de voorzitter

Bij Lionsclub IJsedal Tervuren dragen we de slogan “We Serve” hoog in het vaandel. We zijn fier deel te mogen uitmaken van een internationale organisatie die ons aanzet om te dienen.

Wij zijn zoals elke andere vereniging of club en worden gedreven door onze vriendschap. Enkel op die manier kunnen we immers iets betekenen voor een ander. Onze missie is immers om te helpen waar we kunnen, de ene keer bescheiden, de andere keer een wat grotere bijdrage.

Naast de ondersteuning van een goed doel op lange termijn bestudeert onze club ook de occasionele hulpaanvragen die ons toegestuurd worden. Het kan gaan om individuele hulpbehoevenden of lokale sociale werken dan wel om sociale werken die hun activiteiten in de Derde Wereld ontplooien.

Wij hopen dit nog lang te mogen doen, hetgeen alleen maar mogelijk gemaakt wordt door de steun van vele anderen, zoals U, beste Sympathisant. We hopen U dan ook spoedig eens te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.

Van harte dank aan iedereen die op een of andere manier bijdraagt tot het welslagen van onze projecten en wij kijken ernaar uit om U te verwelkomen op onze evenementen.

Jan De Witte
Voorzitter
LC IJsedal Tervuren