Home

PAASACTIE 2024

Naar jaarlijkse traditie zorgen wij er voor dat onze naasten tijdens de Paasdagen een Heerlijke Attentie kunnen bezorgen.

Ook dit jaar slaan we de handen in mekaar: Lions Club IJsedal Tervuren en Lions Club Fiere Margriet zetten samen hun schouders onder deze actie ten voordele van onze goede doelen.

Boomplanting 28-01-2024 !

Lions club IJsedal Tervuren plant samen met de zone clubs rand Brussel en in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos 2000 bomen !

2000 bomen worden op 28 januari geplant door meer dan veertig vrijwilligers. Voor het 15de jaar op rij organiseert Lionsclub Ijsedal Tervuren een boomplantactie in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos. Samen met de Lionsclubs van Grimbergen, Zenne en Zoniën, Pajottenland en het Kasteel van Gaasbeek zorgde de organisatie zo al voor meer dan 30.000 extra bomen in de Vlaamse rand rond Brussel.

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden: de boomplantactie van de Lions club in samenwerking met het Agentschap van Natuur en Bos. Samen met tientallen vrijwilligers zorgen de Lionsclubs van de Vlaamse rand rond Brussel dat er ieder jaar streekeigen groen wordt aangeplant. Dit jaar is het stuk langs de weg tussen Tervuren en Jezus-Eik aan de beurt. Tweeduizend bomen versterken zo de groene long van het Zoniënwoud. En dat is belangrijk. 

“Bomen zijn leven.  Ze verbeteren de luchtkwaliteit. Ze verhogen de biodiversiteit. Ze brengen verkoeling en gaan hittestress tegen. Maar ze brengen ook rust, verhogen de waarde van onze omgeving en dempen zelfs de geluidsoverlast.  

Een Groene Traditie

De Lionsclubs “Kasteel van Gaasbeek”, “Grimbergen”, “Pajottenland” , “Zenne en Zoniën” en “Ijsedal Tervuren” zetten zich al 15 jaar in voor de natuur in de Vlaamse rand. Het Agentschap Natuur en Bos werkt dan ook graag ieder jaar met hen samen. Het agentschap selecteert ieder jaar een locatie binnen het werkingsgebied van de clubs en zorgt voor het streekeigen plantgoed. De Lions zorgen op hun beurt voor de nodige helpende handen.

Na het planten volgt steevast een hapje en een drankje, wie mee wil helpen is op 28 januari vanaf 9u30 welkom in de Vlaktedreef te Tervuren.

Dit is dan ook een ideale gelegenheid om onze club te leren kennen.

Voedselinzameling

Lions Club IJsedal Tervuren is opnieuw gestart met haar jaarlijkse voedselinzameling !

Sedert 1985 helpen wij met de voedselinzameling tijdens de kerstperiode.
Hiermee ondersteunen wij een prachtig initiatief van Voedselhulp Druivenstreek.
Dit doen wij omdat nog steeds velen onder ons behoefte hebben aan ondersteuning.
Als Lions club willen wij er alles aan doen om in onze regio dit project ten volle te ondersteunen en zodoende een warm hart toe te dragen in deze kerstperiode.

In het weekend van 9-10 december zullen onze leden in hun respectievelijke regio’s de flyers verdelen met de info betreffende de ophaling.

De inzameling zal gebeuren op 16 december in de loop van de morgen.

De ingezamelde goederen en vergaarde fondsen gaan integraal naar Voedselhulp Druivenstreek.

WE SERVE !

Stel zelf een voedselpakket samen en zet dat op zaterdag 16 december voor uw deur. Plak de ‘Lions for food’ omslag op uw bus of stuur ons een bericht (info@lions-ijsedal-tervuren.be) dan organiseren we de ophaling tussen 10.00 en 12.30.

Een gift storten kan via ons rek.nr. BE 27 9734 5215 0073 LC IJsedal Tervuren Sociale Werken met vermelding lions for food. Of op lion4food.charity .

Belangstelling in onze club ? Neem gerust contact op via info@lions-ijsedal-tervuren.be

Champagnedegustatie 7-10-2023

Vervolg op het succes ….. Jolly Champagne

Kipfestijn 08-09-2023

Kaarten aan democratische prijzen:

Samen met de Landelijke Ruitervereniging van Vlaams-Brabant organiseren wij op vrijdag 8 september een Kip en Ribfestijn .

De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar ons sociaal doel Jong Dementie die wij ondersteunen in samenwerking met onze andere zoneclubs rand Brussel.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze unieke happening !

Steun: 5 €
Eetfestijn: 25 €
Kinderen : 12€

kaarten verkrijgbaar bij al onze leden

Lezing en Debat met oud-Kolonel Roger Housen

Roger Housen is kolonel buiten dienst van het Belgische leger.
Hij heeft gediend als commandant van een gemechaniseerd infanteriebataljon en was raadgever van twee opeenvolgende Belgische ministers van Defensie. Roger Housen was directeur van de afdeling langetermijnplanning van de Belgische generale staf en coauteur van twee strategische plannen voor het Belgisch leger. Hij heeft eveneens gewerkt bij het strategisch NAVO-hoofdkwartier in de VS.
Kolonel Housen heeft een uitgebreide operationele ervaring en is ingezet geweest in het voormalige Joegoslavië, Centraal-Afrika en Afghanistan.

Oldtimer Tour 18-06-2013

Beste vrienden, Door het overdonderend succes hebben we de deelnemerslijst vroegtijdig moeten afsluiten. Voor degene die helaas de intentie hadden mee te rijden,

kijken wij er nu al naar uit u te mogen ontvangen volgend jaar.

Voor de afsluitende barbecue op 18/06 zijn er nog enkele plaatsen ! ( reservatie ten laatste 10/06 )

Aantal deelnemers beperkt om optimale kwaliteit te garanderen !

Wij zorgen in deze Valentijnsperiode voor liefde en warmte
ook voor onze naasten die nood hebben aan ondersteuning !

Valentijnsconcert ten voordele van onze sociale werken: met name Zorgcirkels Jongdementie

Lions Club IJSEDAL TERVUREN ZET ZICH IN VOOR
ZORGCIRKELS-JONGDEMENTIE

Als de diagnose jongdementie valt, zet dit jouw wereld op zijn kop.

Ben jij op één of andere manier betrokken?  
Wens je meer te weten over deze aandoening die al meer dan 5000 Belgen treft?
Ben je mantelzorger?
Wil je je als professionele zorgverlener bijscholen?
Ben je vrijwilliger en wil je meer inzicht krijgen in wat jongdementie doet met een mens?

Deze zorgcoöperatie heeft een waaier aan zorgcirkels om jou verder te helpen in jouw zoektocht.
zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be
https://www.zorgcirkelsjongdementie.be/steun-ons

SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL

Inkomkaarten bij onze leden te verkrijgen of reserveer ze HIER.

VAN HARTE WELKOM

De jaarlijkse Champagneverkoop ten voordele van onze sociale doelen is een succesvolle traditie die wij ook dit jaar in ere houden. U kan hier bestellen

Bekijk de foto’s

Academische Zitting 50 jarig bestaan- 01/10/22
Tervuren -Afrikapaleis

Toespraak van provinciegouverneur Vlaams-Brabant De Heer Jan Spooren, die het belang onderstreepte van service clubs ten dienste van de bevolking nu meer dan ooit !

Peter Hendrickx voorzitter sociale commissie geeft een overzicht van al onze projecten

Charter van onze club

Waar het ooit begon waren wij terug op dezelfde plaats als 50 jaar geleden

er zijn nog zekerheden….

Samen naar de volgende 50 jaar ! -met plezier ten dienste van onze samenleving !

Inhuldiging Msandaka Vocational Training Center (Tanzania)

Een grote delegatie van onze Club is terug thuis van de inhuldiging van de Msandaka Vocational Training Center in Moshi,  Tanzania. Wij konden ons overtuigen ter plaatse van de zeer constructieve werking van de school en de zekerheid dat deze studenten na het behalen van hun diploma een betere toekomst tegemoet gaan.

Lions Club IJsedal Tervuren werkt reeds 22 jaar samen Met Lions Club of Moshi Kibo aan de uitbouw van dit project. In 2001 werd het eerste klaslokaal in gebruik genomen, en door de jaren heen werd Msandaka uitgebouwd tot een volwaardige lagere school met 13 klaslokalen, een computerlokaal, 4 slaapzalen, een aula, keuken, etc… 

EN NU DUS HET MSANDAKA LIONS VOCATIONAL TRAINING CENTRE waar de kinderen die aan de lagere school afstuderen een beroepsopleiding kunnen volgen.

Lions voor Oekraïne

de humanitaire nood is groot in Oekraïne, ook hier vult Lions Club Ijsedal Tervuren ons motto “we serve” in. Onze club zette meerdere, gerichte inzamelacties op en een aantal van onze leden namen spontaan gelijkaardige initiatieven. Een Oekraïner die in België verblijft deelt ons de juiste noden mee en zorgt dat de hulpgoederen bij de behoeftigen aan de Bulgaars-Oekraïnse grens komen. We steunen met essentiële zaken zoals niet-bederfbare voeding, verzorgingsproducten, babyvoeding en kleding. We hopen van harte dat we op deze manier een verschil kunnen maken voor onze medemensen in Oekraïne.

Alvast dank voor uw steun.

Wordt SPONSOR

Zin onze goede doelen te steunen en uw bedrijf in de kijker te zetten. Download ons sponsordossier.

ppt