Rivieren voor Afrika

Kunstboek Rivieren voor Afrika

4e Kunstboek : Rivieren

Rivieren hebben altijd iets poëtisch gehad. Het eeuwig bewegende water, van beekje tot machtige stroom, schitterend in het zonne- of maanlicht, weerspiegelend het wolkenspel in steeds wijzigende beelden. Ontelbare kunstenaars vonden in de rivier een onuitputtelijke bron van inspiratie om hun creativiteit bot te vieren, zij het op canvas, op papier of op pellicule.  In onze Club kennen wij dergelijke kunstenaars. Meer nog, zij bewezen reeds hun kunnen in de 3 kunstboeken, met name “Kastelen voor Afrika”, “Molens voor Afrika” en “Druiven voor Afrika”. Met de volgende in de reeks, “Rivieren voor Afrika” brengen schilderkunst, fotografie en poëzie Belgische rivieren in beeld. Meer dan 20 oevers van rivieren in België werden bezocht. Wim Blonk nam foto’s en Herman Devilder drukte zijn opgedane impressies uit via poëtische teksten. Ward Lernout liet de op locatie gemaakte etsen in zijn atelier in kleur op doek verschijnen. Het boek dat eind september wordt voorgesteld, brengt deze 3 kunstvormen samen. Het resultaat is uniek.

MSANDAKA Lions Deaf Centre

Met deze “Rivieren voor Afrika” actie worden fondsen ingezameld voor het Msandaka centrum in Moshi Tanzania. Dit centrum, opgericht in 2001 met de Lions Club uit Moshi Kibo en professor Wim Blonk, onderwijst kinderen met spraak- en gehoorstoornissen.  Tegenwoordig zitten er een 160-tal leerlingen op de banken. Nu plant de school de oprichting van  een afdeling Landbouw en een afdeling Houtbewerking. Met de ingezamelde fondsen van dit boek en andere komende actie(s) ‘-voor Afrika’ zullen een slaapzaal en klaslokalen worden bijgebouwd.

Uw bijdrage

Dankzij de steun van hoofdsponsor ARGENTA Tervuren en van Lions Club IJsedal Tervuren gaat de integrale opbrengst van het boek en van de schilderijen naar het MSANDAKA Lions Deaf Centre en het MSANDAKA Lions Vocational Training Centre for the Deaf in Moshi, Tanzania.

De werken van Ward Lernout zijn te zien in zijn atelier, Veeweidestraat 18 te Duisburg, elke zaterdag van oktober, tussen 10 en 13 uur.

U kunt het kunstboek ook bestellen door terugsturen of mailen van de bestelbon naar Ward Lernout, Waalsebaan 73 – 3080 Tervuren (ward.lernout@telenet.be) en overschrijving van € 20 (+ portkosten € 4,60
buiten Tervuren) op rek. nr BE28 3100 9152 2620 van Lions Club IJsedal Tervuren).