Oprichting VZW Lions club IJsedal-Tervuren

Nieuwe statuten worden ondertekend door bestuur na voorlegging aan de leden
Strategische toast op de nieuwe episode in ons bestaan