Msandaka Lions Deaf Center

Sinds 2000 werken LC Moshi Kibo (Moshi, Tanzania) en LC IJsedal Tervuren aan een gemeenschappelijk project. In dat jaar werd begonnen met de bouw van de Msandaka lagere school voor spraak- en gehoorgestoorde kinderen. In 2001 werd het eerste klaslokaal in gebruik genomen, en door de jaren heen werd Msandaka uitgebouwd tot een volwaardige lagere school met 14 klaslokalen, een computerlokaal, 4 slaapzalen, een aula, een keuken inclusief voedselopslag en een gebouw dat woonruimte biedt aan het onderwijzend personeel.

Msandaka Lions Vocational Training Centre for the Deaf (Msandaka VTC)

Om de kinderen die aan deze school afstuderen een betere toekomst te kunnen garanderen, werd een nieuw project in het leven geroepen. Momenteel wordt er gebouwd aan het Msandaka Lions Vocational Training Centre, waar de leerlingen een beroepsopleiding kunnen volgen. Het onderwijzend personeel zal ook hier eerst opgeleid worden in de gebarentaal. Hier zullen 6 beroepen aangeleerd worden, te weten: kleine veeteelt en landbouw, timmer- en schrijnwerk, kleermaker/naaister, loodgieterij, kunsten en ambacht en tenslotte ICT. Bij hun afstuderen zullen de leerlingen een basis tool kit meekrijgen om ook effectief te kunnen starten. In dit nieuwe project zijn er 6 nieuwe gebouwen voorzien (klaslokalen, slaapzaal voor jongvolwassen meisjes) die geïntegreerd zullen worden tussen de reeds bestaande gebouwen van de lagere school. Het volledige complex zal eveneens om veiligheidsredenen ommuurd worden.

Een gedetailleerd lastenboek werd opgesteld waaruit blijkt dat de totale bouwkosten ca € 200.000 zullen bedragen. Dit bedrag is momenteel reeds beschikbaar mede dankzij de steun van enkele andere Belgische Lionsclubs, zijnde Grimbergen Noordrand, Kortenberg Hertog Jan, Kortrijk Leie, Pajottenland en Sint Pieters Rode Kasteel van Horst. Niet onbelangrijk is ook de steun van US$ 95.000 die wij van het LCIF toegekend kregen onder de vorm van een matching grant

Juni 2020
Afwerken klaslokalen en sanitaire blok

Mei 2020
Begin bouw klaslokalen

April 2020
Bouw veiligheidsmuur en slaapgebouw voor meisjes

Maart 2020
grondstoffen worden aangeleverd, werken beginnen

Februari 2020
Eerste steenlegging

Eerste steenlegging