Home

Poverello Actie

Dit jaar geen fysieke voedselinzameling maar u kan Poverello Brussel steunen door online een voedselpakket te bestellen. Surf naar : www.lionsforpoverello.com

Door corona zijn het moeilijke tijden, zeker voor de daklozen. Daarom is uw hulp dringend nodig. Zoals de vorige 35 jaren helpt onze club de instelling POVERELLO met een jaarlijkse voedselinzameling waarmee maandenlang maaltijden verschaft worden aan daklozen.  Gezien de coronamaatregelen kan dit jaar geen  fysieke omhaling van voedingswaren worden georganiseerd. We gooien het dus over een andere boeg : u kan helpen door een voedselpakket te bestellen via onze webwinkel www.lionsforpoverello.com  gedurende de maand december. De bestelde pakketten worden direct aan Poverello geleverd.                       

Geldelijke steun is ook welkom op rekening BE28 310091522620 – L.C. IJsedal-Tervuren met vermelding ‘Poverello’. Uw storting wordt volledig aangewend voor de aankoop van voedsel voor Poverello.

Champagneverkoop 2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Lions Club IJsedal Tervuren een Champagneverkoop ten voordele van onze sociale doelen.
In deze Coronatijden hebben zijj uw steun meer dan ooit nodig!!

Gezien de COVID-situatie hebben we dit jaar geen fysieke proeverij/bestel dag maar kan u online bestellen:

Msandaka Lions Vocational Training Centre for the Deaf (Msandaka VTC)

Sinds 2000 werken LC Moshi Kibo (Tanzania) en

LC IJsedal Tervuren aan een gemeenschappelijk project: een lagere school voor spraak- en gehoorgestoorde kinderen. In 2001 werd het eerste klaslokaal in gebruik genomen, en door de jaren heen werd Msandaka uitgebouwd tot een volwaardige lagere school met 13 klaslokalen, een computerlokaal, 4 slaapzalen, een aula, keuken, etc..

Om de afgestudeerde kinderen meer toekomstperspectief te bieden is er een vervolgproject opgestart: Msandaka Lions Vocational Training Centre waar de kinderen die aan de lagere school afstuderen een beroepsopleiding kunnen volgen. Dit project werd op 255.000,- US $ gebudgetteerd. Dit bedrag werd zo goed als volledig samengebracht door verschillende fundraising activiteiten (o.a. Rivieren voor Afrika) alsook de samenwerking met andere Lions Clubs (Grimbergen Noordrand, Kortenberg Hertog Jan, Kortrijk Leie, Pajottenland en Sint Pieters Rode Kasteel van Horst) een Grant van $95.000 van het Lions Clubs International Foundation (LCIF) en vele grote en kleine privé giften.
Lees er meer over en volg de vooruitgang.

Lions Club Oldtimer Tour 2020

Gegeven de Coronamaatregelen hebben we met pijn in het hart moeten beslissen de Lions Club Oldtimer Tour van dit jaar af te zeggen.

Boomplantactie 23-2-2020

Lions Clubs IJsedal-Tervuren, Kasteel van Gaasbeek, Tussen Zenne en Zoniën, Grimbergen Noordrand, Pajottenland hebben ook dit jaar weer een Boomplantactie georganiseerd.
In samenwerking met Chiro Berkenbloesem uit Wezembeek-Oppem en het Agentschap voor Natuur en Bos werden bijna 1.840 boomen geplant in het Zoniënwoud (Eizerdreef – Duisburg).

Hoog bezoek in WZC Zoniënrust Tervuren

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de Drie koningen langs gekomen in Woonzorgcentrum Zoniënrust ter Tervuren.

Lions Club IJsedal Tervuren zorgde voor de animatie.
Met dank aan Lucas en Toon Callewaert, Jean-Carl en het Alegrokoor

RIVIEREN VOOR AFRIKA
LAATSTE STUKS

Er zijn nog een paar schilderijen te koop (350€ en 500€ zie foto’s), 350€ en 500€. contacteer ons via info@lions-ijsedal-tervuren.be.

Het Kunstboek kan besteld worden door storting van € 20 (+€ 4,60 portkosten buiten Tervuren) op BE28 3100 9152 2620 van Lions Club IJsedal Tervuren.

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar de uitbreiding van de school voor dove kinderen in Tanzania.

Alvast dank voor uw steun.

Wordt SPONSOR

Zin onze goede doelen te steunen en uw bedrijf in de kijker te zetten. Download ons sponsordossier.