Home

Champagneverkoop 2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Lions Club IJsedal Tervuren een Champagneverkoop ten voordele van onze sociale doelen.
In deze Coronatijden hebben zijj uw steun meer dan ooit nodig!!

Gezien de COVID-situatie hebben we dit jaar geen fysieke proeverij/bestel dag maar kan u online bestellen:

Msandaka Lions Vocational Training Centre for the Deaf (Msandaka VTC)

Sinds 2000 werken LC Moshi Kibo (Tanzania) en LC IJsedal Tervuren aan een gemeenschappelijk project: een lagere school voor spraak- en gehoorgestoorde kinderen. In 2001 werd het eerste klaslokaal in gebruik genomen, en door de jaren heen werd Msandaka uitgebouwd tot een volwaardige lagere school met 13 klaslokalen, een computerlokaal, 4 slaapzalen, een aula, keuken, etc..

Om de afgestudeerde kinderen meer toekomstperspectief te bieden is er een vervolgproject opgestart: Msandaka Lions Vocational Training Centre waar de kinderen die aan de lagere school afstuderen een beroepsopleiding kunnen volgen. Dit project werd op 255.000,- US $ gebudgetteerd. Dit bedrag werd zo goed als volledig samengebracht door verschillende fundraising activiteiten (o.a. Rivieren voor Afrika) alsook de samenwerking met andere Lions Clubs (Grimbergen Noordrand, Kortenberg Hertog Jan, Kortrijk Leie, Pajottenland en Sint Pieters Rode Kasteel van Horst) een Grant van $95.000 van het Lions Clubs International Foundation (LCIF) en vele grote en kleine privé giften.
Lees er meer over en volg de vooruitgang.

Lions Club Oldtimer Tour 2020

Gegeven de Coronamaatregelen hebben we met pijn in het hart moeten beslissen de Lions Club Oldtimer Tour van dit jaar af te zeggen.

Boomplantactie 23-2-2020

Lions Clubs IJsedal-Tervuren, Kasteel van Gaasbeek, Tussen Zenne en Zoniën, Grimbergen Noordrand, Pajottenland hebben ook dit jaar weer een Boomplantactie georganiseerd.
In samenwerking met Chiro Berkenbloesem uit Wezembeek-Oppem en het Agentschap voor Natuur en Bos werden bijna 1.840 boomen geplant in het Zoniënwoud (Eizerdreef – Duisburg).

In memoriam Gust Martens

Met Gust verliest onze club een ware Lion.
Hij heeft meer dan de helft van zijn lange leven ten dienste gestaan voor zijn medemens, volledig in de geest van het Lionisme.

Gust was het enige overblijvende stichtende lid van onze Club (1971). Naast het Voorzitterschap, bekleedde hij ook de functie van Zonevoorzitter, en was hij actief in het District en Multidistrict. Hij bleef ons steeds verbazen over zijn encyclopedische kennis van het Lionisme in het algemeen, en de geschiedenis van onze Club in het bijzonder. Maar samen met hem, verliezen we naast een goede vriend en toegewijde Lion ook een schat aan informatie die we nu niet meer zullen kunnen achterhalen.

Gust, we zullen je missen gust.

Hoog bezoek in WZC Zoniënrust Tervuren

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de Drie koningen langs gekomen in Woonzorgcentrum Zoniënrust ter Tervuren.

Lions Club IJsedal Tervuren zorgde voor de animatie.
Met dank aan Lucas en Toon Callewaert, Jean-Carl en het Alegrokoor

Droevig nieuws : Ward Lernout

Met pijn in het hart hebben wij het droevige nieuws vernomen van het heengaan van Ward Lernout.

Het was een donderslag bij heldere hemel. Hij nam nog deel aan onze laatste werkvergadering. Hij was een weldoener waarvoor geen berg te hoog was, geen rivier te diep, geen moeite te veel om te helpen waar hij kon. Als het over “mensen helpen” ging, was hij niet te stoppen, hij motiveerde anderen, inspireerde hen om te helpen. Ward bedacht activiteiten, zette ze op stapel en betrok de club een haar leden in het organiseren van concerten, lezingen, tentoonstellingen en zoveel meer zaken die lokaal en ver buiten onze landsgrenzen ongelofelijk veel betekenden voor zij die de welkome hulp nodig hadden en dank zij zijn initiatief ook daadwerkelijk kregen.

Wij verliezen met Ward niet alleen een zeer waardevol Lionslid, maar meer nog een zeer goede vriend op wie we steeds konden rekenen.

Wij betuigen namens de gans de club, onze oprechte deelneming betuigen bij dit grote verlies. Hij zal gemist worden. We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen,

RIVIEREN VOOR AFRIKA
LAATSTE STUKS

Er zijn nog een paar schilderijen te koop (350€ en 500€ zie foto’s), 350€ en 500€. contacteer ons via info@lions-ijsedal-tervuren.be.

Het Kunstboek kan besteld worden door storting van € 20 (+€ 4,60 portkosten buiten Tervuren) op BE28 3100 9152 2620 van Lions Club IJsedal Tervuren.

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar de uitbreiding van de school voor dove kinderen in Tanzania.

Alvast dank voor uw steun.

Wordt SPONSOR

Zin onze goede doelen te steunen en uw bedrijf in de kijker te zetten. Download ons sponsordossier.