Home

Lions Oldtimer Tour 2019 19/05/19

Het was weer een succes : meer dan 50 old- en youngtimers. 

In naam van Zorgcirkels Jongdementie en Lions Club Ijsedal Tervuren danken wij van harte voor jullie deelname aan de 14de Lions Oldtimer Tour. Niettegenstaande de vrees voor minder goede weersomstandigheden werd het nog een mooie dag.

Noteer alvast in de agenda dat de 15de Lions Oldtimer Tour zal rijden op zondag 07/06/2020.

 

Volgende Activiteit : 19/05/2019

Lions Oldtimer Tour 2019

meer informatie vind je op de www.lions-oldtimer-tour.be site.

Rechtstreeks inschrijven.

 

Driekoningenviering WZC Zoniën

Sinds vele jaren organiseren de Lions Ijsedal – Tervuren rond driekoningen een namiddag voor de bewoners van rusthuis Zoniën. Afgelopen zaterdag was dit opnieuw het geval. De aanwezigen werden getrakteerd op een namiddag van muziek en zang.

Poverello 2018

Zaterdag 15 december 2018 Voedselinzameling

voor Poverello
Nu al 33 jaar helpt onze club de instelling POVERELLO met een jaarlijkse voedselinzameling waarmee maandenlang maaltijden verschaft wordt aan daklozen.

 

In memoriam Bert Keyaerts

Op dinsdag 28 augustus overleed ons gewaardeerd Lionslid Bert Keyaerts.

Hij stond mee aan de wieg van Lions Club IJsedal Tervuren in 1972. Uit de talrijke initiatieven die hij op gang trok, en andere die hij mee hielp realiseren, bleek een grote sociale en maatschappelijke bewogenheid.

Wij blijven Bert steeds indachtig voor wat hij voor de club deed, maar vooral voor zijn positieve houding in het leven.

 

Sponsors

Langs deze weg willen wij onze sponsors danken

Lions Club IJsedal Tervuren heeft als primaire doel om jaarlijks een aantal sociale projecten te steunen. De steun van onze sponsor maakt het ons mogelijk om deze sociale taak nog beter te vervullen meer projecten te ondersteuenen.

klik op onderstaande foto